Doprava

CENÍK VOZIDEL A ZEMNÍCH STROJŮ PROVOZOVANÝCH VS – Invest a. s. platný od 1.11. 2018

U dopravních prostředků s dvojí sazbou (výkonová a časová) bude započítaná vždy ta, která je pro dopravce výhodnější.

 

Jízda Kč/km KčKč/každých započ. 15min nakládky a vykládkyPráce s rukou / Kč každých započ. 15min nakládky a vykládky Časová sazba Kč/hod.
MAN TGL 12-HR35200950
MAN TGL 12.18035100800

Tento ceník nevylučuje sjednávat ceny dle specifických podmínek.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.