Změna užívání budovy č. 12 na sklad

Investor: SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o., Odry

Finanční objem: 5.138 tis. Kč