Zemědělská usedlost Kamenka

Finanční objem: 14.069 tis. Kč