Výstavba 2 STC pecí v TŽ a.s.

Objednatel: TENZA, a.s., Brno

Finanční objem: 6.791 tis. Kč