Výrobní hala Ostrava-Poruba, lokalita Nad Porubkou – 1. etapa

Investor: Bytostav Poruba a.s.

Finanční objem: 21.509 tis. Kč