Vícepodlažní výstavní pavilon – Černá Louka

Investor: IMPROTOP s.r.o. Ostrava

Finanční objem: 4.500 tis. Kč