Stavební úpravy v 1. hale provozu VT, Ostrava

Investor: Třinecké železárny, a.s.

Finanční objem: 4.055 tis. Kč

Termín realizace: 07 – 09/2016