Stavební úpravy podnikatelského objektu

Investor: KOMA – Servis, s.r.o. Ostrava

Finanční objem: 6.188 tis. Kč