Stavební úpravy 3. NP a části 2. NP budovy traumatologie a Zateplení Traumatologického pavilonu – lůžková část Městské nemocnice Ostrava, p.o.

Investor: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Finanční objem: 68.920 tis. Kč