SPUR – rekonstrukce objektu č. 9, Zlín

Objednatel: Pozemní stavitelství Zlín a.s.

Finanční objem: 3.100 tis. Kč

Termín realizace: 07/2017 – 11/2017