Snížení fugitivních emisí z manipulace a chlazení aglomerátu na Aglomeraci Jih

Objednatel: BKB Metal, a.s., Ostrava

Finanční objem: 7.542 tis. Kč