Snížení fugitivních emisí odléváren VP3 v areálu AMO

Objednatel: STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o., Ostrava

Finanční objem: 9.144 tis. Kč