Servisní budova KOMA – Servis, Ostrava-Vítkovice

Investor: KOMA – Servis, s.r.o. Ostrava

Finanční objem: 13.000 tis. Kč