Rodinný dům v Dolních Studénkách

Objednatel: MORYS s.r.o., Ostrava

Termín realizace: 07 – 11/2016