Rekonstrukce střechy objektu č. 56

Investor: SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o., Odry

Finanční objem: 19.954 tis. Kč