Rekonstrukce šaten H56

Investor: SEMPERFLEX OPTIMIT, s.r.o., Odry

Finanční objem: 5.114 tis. Kč

Termín realizace: 10/2015 – 01/2016