Provozně administrativní areál, Ostrava-Kunčičky

Investor: Skanska CZ a.s., Praha

Finanční objem: 23.000 tis. Kč