Přístavba haly V26 – rozměrová kontrola kol v areálu Bonatrans Group a.s.

Objednatel: IMOS Brno, a.s.

Finanční objem: 8.836 tis. Kč

Termín realizace: 07 – 12/2015