Přístavba haly – chov broilerů, Dolní Tošanovice

Objednatel: Pozemní stavitelství Zlín, a.s.

Finanční objem: 5.050 tis. Kč

Termín realizace: 01 – 06/2016