Přístavba a stavební úpravy Domova pro seniory Ludmila, Háj ve Slezsku

Investor: Obec Háj ve Slezsku

Finanční objem: 34.430 tis. Kč

Termín realizace: 02/2016 – 06/2017