Přemístění technologie hala 56

Investor: SEMPERFLEX OPTIMIT, s.r.o., Odry

Finanční objem: 6.321 tis. Kč

Termín realizace: 01 – 06/2016