Pracoviště OTK pro GEWI

Investor: ArcelorMittal Ostrava a.s.

Finanční objem: 6.734 tis. Kč