Polyfunkční dům, náměstí Míru, Kroměříž

Investor: HMV – CZ a.s., Kroměříž

Finanční objem: 25.078 tis. Kč