Odprášení systému zavážení Vysokých pecí č. 2 a č. 4 AMO

Objednatel: Hutní projekt Frýdek-Místek, a.s.

Finanční objem: 4.200 tis. Kč

Termín realizace: 07 – 12/2015