Snížení fugitivních emisí z manipulace a chlazení aglomerátu na aglomeraci AMO Sever

Objednatel: ZVVZ – Enven Engineering a.s., Milevsko

Finanční objem: 15.011 tis. Kč

Termín realizace: 12/2014 – 12/2015