Nová zkušebna kryogenních armatur v Dolním Benešově

Objednatel: BKB Metal, a.s., Ostrava

Finanční objem: 6.784 tis. Kč