Komplexní podúrovňové soustružnické CNC pracoviště – DPO Ostrava

Objednatel: Hutní projekt Frýdek-Místek a.s.

Finanční objem: 5.685 tis. Kč

Termín realizace: 06 – 12/2016