Komerční centrum Karviná – přístavba

Investor: Centrum Karviná, s.r.o., Praha

Finanční objem: 20.383 tis. Kč