ČOV Kamenice

Objednatel: Pozemní stavitelství Zlín a.s.

Finanční objem: 634 tis. Kč

Termín realizace: 07/2017 – 10/2017