Bytové domy – Nad Střelnicí Brno – Lesná

Investor: salla 91 a.s. Brno

Finanční objem: 101.000 tis. Kč