Budova č. 41 – změna užívání pro projekt montážní jednotky Hydroscand

Investor: SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o., Odry

Finanční objem: 9.519 tis. Kč