Hala Z4 pro centrum zkušebnictví VaV v areálu Bonatrans Group a.s.

Objednatel: IMOS Brno, a.s.

Finanční objem: 18.044 tis. Kč

Termín realizace: 07 – 12/2015