AWL Techniek – železobeton monolitické retenční nádrže, Napajedla

Objednatel: Pozemní stavitelství Zlín a.s.

Finanční objem: 1.049 tis. Kč

Termín realizace: 06/2017