Aula a centrum informačních technologií – VŠB-TU Ostrava

Investor: Štěrkovny spol. s r.o. Dolní Benešov

Finanční objem: 5.632 tis. Kč