Administrativní objekt fy HOMOLA a.s. III. fáze, Rozšíření stávající jídelny a kuchyně společnosti HOMOLA a.s.

Investor: HOMOLA a.s.

Finanční objem: 10.500 tis. Kč

Termín realizace: 03/2017 – 08/2017