AD Technologie DEPOS Horní Suchá

Objednatel: TALPA – RPF, s.r.o., Ostrava

Finanční objem: 35.249 tis. Kč

Termín realizace: 12/2014 – 05/2016