1105 CÚ Krnov – technické zhodnocení

Investor: Česká republika – Generální ředitelství cel

Finanční objem: 2.559 tis. Kč