Havarijní oprava střech objektů rozvoden a výrobních hal závodu 14

Investor: ArcelorMittal Ostrava a.s.

Termín plnění: od 12/2017